fbpx

Minneapolis Taste Tours

6:00 pm - 9:00 pm

Minneapolis Monday Tasting Tour

Fair State Brewing Cooperative

Broken Clock Brewing Cooperative

56 Brewing

Book Now
$75

6:00 pm - 9:00 pm

Minneapolis Tuesday Tasting Tour

Minneapolis Cider

Fair State Brewing Cooperative

56 Brewing

Book Now
$75

6:00 pm - 9:00 pm

Minneapolis Wednesday Tasting Tour

Fair State Brewing

Bauhaus Brew Labs

Lakes & Legends Brewing

Book Now
$75

6:00 pm - 9:00 pm

Minneapolis Thursday Tasting Tour

Fair State Brewing

Bauhaus Brew Labs

Lakes & Legends Brewing

Book Now
$75

6:00 pm - 9:00 pm

Minneapolis Friday Evening Tasting Tour

Fair State Brewing Cooperative

56 Brewing

Modist Brewing

Book Now
$75

12:00 pm - 3:00 pm

Minneapolis Saturday Afternoon Tasting Tour

Bent Brewstillery

Fair State Brewing Cooperative

Bauhaus Brew Labs

Book Now
$75

5:00 pm - 8:00 pm

Minneapolis Saturday Evening Tasting Tour

56 Brewing

Fair State Brewing

Bauhaus Brew Labs

Book Now
$75

2:00 pm - 5:00 pm

Minneapolis Sunday Tasting Tour

Fair State Brewing

Modist Brewing

Lakes & Legends Brewing

Book Now
$75